Pozitivní afirmace

Každý člověk má v určitých etapách svého života několik těžkých období, kdy ztrácí naději a chuť do života. V těžkých chvílích by měl každý najít sílu a začít pracovat sám na sobě, jelikož pokud chceme v životě učinit pozitivní změnu, nejdříve musíme začít se změnami u sebe. Základem pro šťastný a spokojený život je v první řadě pozitivní myšlení. Tento článek píši proto, abych vám přiblížila sílu afirmací.
 
Afirmace 

Co je Afirmace?

Pokud slovo afirmace slyšíte poprvé, je namístě pojem vysvětlit. Ve slovníku nalezneme význam ve smyslu přesvědčení, ujištění, tvrzení. Jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně programovat podvědomí a utvářet pozitivní myšlenky. Abychom mohli lépe vysvětlit, co jsou afirmace, zabrousíme k tématu pozitivního a negativního myšlení. Naše podvědomí je úložištěm informací, které zaznamenává vše, o čem přemýšlíme a co říkáme. Každý den nám hlavou víří tisíce myšlenek a každý z nás v duchu řeší sebe sama, hodnotíme svůj vzhled, náladu nebo své skutky. Podle toho také vypadá naše vnitřní rozpoložení. Cítíme úzkost, neklid, nervozitu, zlost. Takové myšlenky bývají často negativní a obracíme je proti sobě.

Představte si, jak vypadá ráno negativně myslícího člověka. Vstává rozmrzelý díky nepříjemnému probuzení budíkem. První myšlenka patří vědomí půl dne stráveném v práci. Při otevírání okna mu náladu zhorší deštivé počasí. Naopak pozitivně myslící člověk se na svět dívá očima, které se snaží vidět to dobré. Ráno se vzbudí s pocitem krásného dne a vidinou, že se mu dnes vše podaří. A nic na tom nezmění ani škaredé počasí. Když porovnáme tyto dva přístupy k životu, jaký den, týden či rok je čeká? Jeden se bude prát s každým novým dnem, zatímco druhý povede klidnější a spokojenější život. Co způsobuje, že pozitivně naladěnému člověku se dějí věci dobré a co je příčinou toho, že negativně naladěnému člověku se dějí věci špatné?

Klíčem je nahradit negativní afirmace těmi pozitivními, které přeprogramují podvědomí, posílí sebevědomí. Sebevědomí je důležitou součástí naší osobnosti. Určuje, jak moc si věříme, nebo jak dokážeme vyhodnotit své vlastní možnosti a hodnoty. 

Afirmace mohou podporovat různé oblasti našeho života

  • Zdraví – moje tělo je můj přítel
  • Vztahy – obklopuji se pozitivními lidmi, kteří mě podporují v mém úspěchu
  • Kariéra – dělám práci, která mě baví a dostávám za ní dobře zaplaceno
  • Změny – jsem ochoten změnit své myšlení 

Afirmace a dosažení našich cílů

Důležité kroky v našem životě začínají rozhodnutím. Každý má právo svobodné vůle a rozhodnutí, co chce ve svém životě učinit a kam chce směřovat. Problémy nám nezpůsobují lidé ani věci, ale to, jak je vnímáme a jak na ně reagujeme. Vše je v našich myšlenkách. Nikdo za nás život nežije a jen sami si volíme cestu, jakým směrem se vydáme a jaké životní zkoušky či zkušenosti si projdeme. Nejsme otroky našich myšlenek, ale jejich pány! Neměly by to být ony, kdo nás řídí a ovlivňují, zejména pak v negativním smyslu. V případě, že na sobě chcete začít pracovat a pozitivně působit na své podvědomí, vyberte si afirmaci, která vám nejvíce vyhovuje a u které máte pocit, že jí dokážete opravdu uvěřit:

Cítím se silně a sebevědomě.
Mám plnou kontrolu nad svým životem a moc sílu svůj život změnit.
Mám ve svém životě pozitivní osoby a události.
Jsem soběstačný, vytrvalý v tom, co dělám.
Jen já jsem strůjcem svého života.
Děkuji za každý nový den.
Všechno, co dělám, dělám nejlépe, jak dovedu.
Dělám to, co mě baví a naplňuje. 

Afirmace se tvoří v přítomném čase. To, co si přejeme, převedeme do přítomnosti, která už probíhá, například „Jsem zdravá“ nikoliv „Budu zdravá“ nebo „Chci být zdravá“. Afirmaci se pakujte každý den, čím častěji, tím lépe. Nejvhodnější doba je večer před spaním a ráno po probuzení. Čím častěji si budete danou afirmaci opakovat, tím více jí začne vaše podvědomí věřit a začneme se tak i chovat. Afirmaci si můžete napsat na lísteček a nosit ji stále při sobě nebo ji připevnit na lednici, počítač či jiné místo, které máte často na očích. 

Šest kroků pro úspěšné afirmování

Mějte dobrý pocit
Při praktikování afirmací je nejdůležitější mít dobrý pocit, cítit radost, štěstí a povzbuzení! Zaměřte se na pocity, které cítíte, když dosáhnete cíle. Jedná se o kombinaci příjemného pocitu ze splnění vytouženého cíle na základě aktuálního afirmování.

Neustálé opakování
Opakujte si vybranou afirmaci často, alespoň 100x denně. Pokud však s afirmacemi začínáte, můžeme začít pozvolna a každý den přidávat.

Uvěřitelnost
Říkat si je tak, aby pro vás byly snadno přijatelné a uvěřitelné. Tedy najděte si svou afirmaci, ze které máte dobrý pocit. Neříkejte nutně nějaké prohlášení, pokud cítíte, že není pravdivé nebo z něj máte nepříjemný pocit. Nejlépe je začít s obecnějšími afirmacemi, například. „Každý den se mi daří lépe“. Poté můžete postupně přidávat na konkrétnosti.

Podpůrné prostředí
Vytvořte si systém, který vás podpoří v aktivním afirmování. Afirmace si můžete namluvit na diktafon a pouštět si je během dne, nastavit si upomínky do mobilu, které vám budou afirmace připomínat každou hodinu nebo si můžete dát závazek, že aktuální afirmaci napíšete několikrát během dne na papír.

Ať je to hra
Když vás afirmování přestane bavit nebo se budete cítit nepříjemně, nenuťte se a přestaňte. Pokud budete cítit napětí, afirmaci zjednodušte. Pokud ani to nepomůže, nechte toho a vraťte se k afirmování, až se budete cítit lépe.

Všímavost
Všímejte si, kdy se afirmace začnou projevovat ve vaší realitě. U někoho se projeví rychleji, u někoho později. Vše záleží na tom, jak dobře se cítíte. Pokud je vaše myšlení více než z 80 % v pozitivních, příjemných a podporujících vibracích, jste na správné cestě. Vaše přání klepou na dveře.
 
Afirmace mění slova v činy, uvádějí představy do reality, utvářejí život, mění postoj k sobě samé. Afirmace však fungují jen za předpokladu, že se při jejich opakování cítíte lépe. Opakuji, že pokud máte při afirmování špatné pocity, přestaňte. Špatný pocit utvrzuje v tom, že zatím nemáte to, co chcete. Obecně platí, že afirmace je prospěšná natolik, nakolik z ní máte dobrý pocit. 

Jste to vy, kdo si vybírá myšlenky. Pokud se naučíte pozitivnímu myšlení, váš život se obrátí na pozitivní stranu.